Hem

Här öppnas inom kort en hemsida för den Ekopedagogiska föreningen! 

Ekopedagogik syftar till att stärka människor som medskapare av en hållbar och tillitsbaserad kultur där allt liv har rättigheter. Ekopedagogiken är inte en ny metod, utan ett sammanhang eller förhållningssätt som kan vägleda alla former av lärande – formellt, icke-formellt och informellt – i övergången från människocentrerade till jordintegrerade perspektiv. Denna revolution inom lärandet ser vi som nödvändig för att möjliggöra ett hållbart samhälle.

7.1 Niklas - händer frigör blad - 20180609_155205

Ekopedagogiken är sprungen ur den sydamerikanska frigörande pedagogiken som kom att bli en grundpelare inom svensk folkbildning. Det är folkbildning 2.0 med tydliga ekologiska ramar, som knyter an till såväl systemteori som urfolkens förståelse för att allt hänger samman i levande system. Den står för både ekologisk hållbarhet, social rättvisa och mänsklig meningsfullhet – ekosociala rättigheter som kan tillämpas i alla delar av samhället.

Målet är att frigöra människors handlingskraft i förverkligandet hållbara, ömsesidiga och livgivande relationer till resten av skapelsen. Det är relationella förhållningssätt där naturens livsformer inte bara betraktas som objekt med nyttovärden för människan, utan som egna “subjekt” med egenvärden. För att möjliggöra en sådan samhällstransformation behövs en bred och djupgående utforskning. Ekopedagogiken erbjuder lärmiljöer där frågorna är viktigare än svaren och nya lösningar kan växa fram i mångfalden av allas perspektiv.

Kanske upptäcker dig själv redan vara en  ”barfotapedagog” i livets väv, som medskapare i jordens ekosystem. Vi ses snart på vår riktiga hemsida!

Kontakt:
mail:  info@ekopedagogik.se
mobil: Nikolas Berg 070-754 48 40, Ingrid Berg 070-26 46 506

Obs. Är du nyfiken på att djupdyka ner i ekopedagogikens undersökande redan nu så erbjuder vi en helgkurs via Karlskoga i oktober 2020: https://karlskogafolkhogskola.se/distanskurs-ekopedagogik-23-25-10/?fbclid=IwAR3BhI2IsM05uLzQHGeQeBnq4jH8rZqV4DTD7ApEB4gVGmME1mSee9cv-Y8