Hem

Här utvecklas en hemsida för Ekopedagogiska föreningen! 

Manifestation: Hissa den samiska flaggan 6e februari!
Att hissa den samiska flaggan den 6 februari är ett ställningstagande för mångfald och demokrati. Det innebär ett erkännande av den samiska kulturen och samernas betydelse för vårt land, både historiskt och för framtiden. Det uttrycker en vilja att lära mer om det samiska folket, liksom en vilja att vända historiska orättvisor. Det står även för en önskan att lära av samernas erfarenheter av att leva i fred med jorden, i arbetet för att förverkliga ett långsiktigt hållbart samhälle.
Läs mer på https://ekopedagogik.wordpress.com/2021/01/19/hissa-samernas-flagga/https://ekopedagogik.wordpress.com/blogg/
Och delta i facebook eventet: https://fb.me/e/RHq0oOJj

Vill du även synliggöra den samiska kampen för ett levande Sapmí så vill vi bjuda in dig till den dagliga manifestationen ”Trumma och sjung för Gallok”. Mer information finner du här: https://fb.me/e/40f5neLsA

Fotograf: Caremen Blanco Valer

Vad är ekopedagogik?
Ekopedagogik syftar till att stärka människor som medskapare av en hållbar och tillitsbaserad kultur där allt liv har rättigheter. Ekopedagogiken är inte en ny metod, utan ett sammanhang eller förhållningssätt som kan vägleda alla former av lärande – formellt, icke-formellt och informellt – i övergången från människocentrerade till jordintegrerade perspektiv. Denna revolution inom lärandet ser vi som nödvändig för att möjliggöra ett hållbart samhälle.

Ekopedagogiken är sprungen ur den sydamerikanska frigörande pedagogiken som kom att bli en grundpelare inom svensk folkbildning. Det är folkbildning 2.0 med tydliga ekologiska ramar, som knyter an till såväl systemteori som urfolkens förståelse för att allt hänger samman i levande system. Den står för både ekologisk hållbarhet, social rättvisa och mänsklig meningsfullhet – ekosociala rättigheter som kan tillämpas i alla delar av samhället.

Målet är att frigöra människors handlingskraft i förverkligandet hållbara, ömsesidiga och livgivande relationer till resten av skapelsen. Det är relationella förhållningssätt där naturens livsformer inte bara betraktas som objekt med nyttovärden för människan, utan som egna “subjekt” med egenvärden. För att möjliggöra en sådan samhällstransformation behövs en bred och djupgående utforskning. Ekopedagogiken erbjuder lärmiljöer där frågorna är viktigare än svaren och nya lösningar kan växa fram i mångfalden av allas perspektiv. Kanske upptäcker du dig själv redan vara en ”barfotapedagog” i livets väv, som medskapare i jordens ekosystem.

Kontakt:
info@ekopedagogik.se
mobil: Nikolas Berg 070-754 48 40
Ingrid Berg 070-26 46 506

Obs. Är du nyfiken på att djupdyka ner i ekopedagogikens undersökande. Vi startar nu en 1 årig ekopedagogisk utbildning i samarbete med Karlskoga Folkhögskola: https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/ekopedagogik-att-skapa-fred-med-jorden/