Tjänster

Några av visionerna för framtiden är att genomföra ett större ekopedagogiskt projekt för att möjliggöra ett språng för hållbart lärande, ta fram ytterligare material och litteratur, utveckla ekopedagogiska nätverk inom olika sektorer samt förverkliga ett Ekopedagogiskt Lärcentrum.

Ekopedagogiken handlar om att lära av och med varandra för att möjliggöra och samskapa en hållbar kultur baserad på tillit, fred och ömsesidighet. Allas röster räknas, allas erfarenheter behövs i ett ”lärande ekosystem” där helheten blir större än summan av individuella erfarenheter. Kort sagt: Hur kan vi stödja varandra i att förhålla oss konstruktiva och kreativa i de spänningsfält vi upplever idag, mellan hur verkligheten ser ut och de visioner som väcker vår längtan?

%d bloggare gillar detta: